q

Tại sao chọn SHC ?

Nền tảng văn hóa doanh nghiệp

2015-12-04 03:19:38 | Lượt xem: 13242 | Tại sao chọn SHC ?

SHC Media có nền tảng văn hóa doanh nghiệp bền vững và được định vị rõ nét tự tin đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn nhỏ trên bước đường phát triển.

Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết, nhưng cũng không ít khó khăn.

Văn hoá doanh nghiệp đã được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển công ty, trở thành các giá trị, các quan niệm và thói quen, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của công ty,chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên trong việc theo đuổi và thực hiện các mục đích., các công việc.

Là công ty trực thuộc Trung tâm văn hóa Doanh nhân Việt Nam, thuộc Phòng Thương mại cà Công nghiệp Việt Nam, SHC Media có nền tảng văn hóa doanh nghiệp bền vững và được định vị rõ nét.

Với ưu điểm nổi bật trên, SHC Media tự tin đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn nhỏ trong lĩnh vực truyền thông, sự kiện trên bước đường tạo dựng, củng cố và phát triển thương hiệu.Đầu trang