q

Thiết bị sự kiện

CHO THUÊ, LẮP ĐẶT MÀN HÌNH LED, MÁY CHIẾU - MÀN CHIẾU, MÀN SAO SÂN KHẤU

2016-01-20 10:07:11 | Lượt xem: 1319 | Thiết bị sự kiện

SHC Media chuyên cho thuê và lắp đặt các thiết bị kĩ thuật phục vụ sự kiện như Màn hính LED, máy chiếu và màn chiếu, màn sao sân khấu....

1. Màn hình LED

2. Máy chiếu và màn chiếu

3. Màn sao sân khấu

 Đầu trang