q

Thiết bị sự kiện

CHO THUÊ NHÀ BẠT KHÔNG GIAN, Ô DÙ

2016-01-20 10:17:19 | Lượt xem: 900 | Thiết bị sự kiện

SHC Media chuyên cho thuê, lắp đặt nhà bạt không gian, cho thuê ô dù sự kiện theo yêu cầu của khách hàng.

1. Nhà bạt không gian

2. Ô dù

 Đầu trang