q

Thương hiệu

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

18-01-2016 10:59:51 | Thương hiệu

Chiến lược thương hiệu chỉ ra định hướng và trọng tâm cho việc quản lý thương hiệu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc giúp nhà quản lý thực hiện đồng bộ mọi hoạt động liên quan đến thương hiệu đó. Xem thêm

TƯ VẤN ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU

TƯ VẤN ĐẶT TÊN THƯƠNG HIỆU

18-01-2016 10:21:11 | Thương hiệu

Tên thương hiệu  là yếu tố đầu tiên được biết tới và giúp khẳng định sự tồn tại của thương hiệu. Mọi thành công trong việc xây dựng thương hiệu đều có liên quan mật thiết đến tên thương hiệu Xem thêmĐầu trang